Informatica en vrijheid, declaratie CNIL (Nationale Commissie Informatica en Vrijheid)

Declaratie CNIL:
SINFONI IT is onderworpen aan een declaratie bij de CNIL volgens de artikels 15 et 16 van de Wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheid onder het declaratienummer 1166474.

Persoonlijke gegevens : U kunt de pagina's van de website bekijken zonder uw identiteit of de minste informatie omtrent uw persoon te geven. Wij hebben enkel dit soort gegevens, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en persoonlijke informatie nodig indien u de service van Beebip gebruikt.
- Geen enkele informatie wordt buiten u om verzameld.
- Uw persoonlijke gegevens zijn voor intern gebruik bestemd, ze worden niet doorverkocht, noch aan derden gegeven.
- U beschikt over het recht tot toegang, wijziging, verbetering en vernietiging van uw gegevens (art. 34 van de wet "Informatica en Vrijheid" van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een mail naar question@beebip.fr. U kunt ook zelf de op u betrekking hebbende informatie wijzigen in de rubriek "Mijn account".

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een Webanalyse van Google Inc. (« Google »). Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die helpen om het gebruik van de Website te analyseren. De door de cookies geproduceerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website (zo ook uw IP-adres) worden overgebracht en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Website in te schatten en om rapporten op te stellen voor de uitgever betreffende de bedrijvigheid van de site met het doel om andere diensten voor de bedrijvigheid en het Internetgebruik te verschaffen. Google kan deze gegevens aan derden doorgeven in geval van wettelijke verplichtingen of als derden deze gegevens verwerken voor de rekening van Google, zoals bijvoorbeeld de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens die in hun bezit zijn. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de daarvoor bestemde instellingen van uw browser te selecteren. Het kan echter voorkomen dat het uitschakelen het gebruik van sommige functionaliteiten van deze site kan verhinderen. Met het gebruik van deze Website stemt u ermee in dat Google uw gegevens verwerkt volgens de voorwaarden en de doelen zoals deze hierboven vermeld zijn.
Accès client
Antidiefstal Mac en PC
Bestrijding van computerdiefstal
Bescherm uw computer tegen computerdiestal