Informatica en vrijheid, declaratie CNIL (Nationale Commissie Informatica en Vrijheid)

Declaratie CNIL:
SINFONI IT is onderworpen aan een declaratie bij de CNIL volgens de artikels 15 et 16 van de Wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheid onder het declaratienummer 1166474.

Persoonlijke gegevens : U kunt de pagina's van de website bekijken zonder uw identiteit of de minste informatie omtrent uw persoon te geven. Wij hebben enkel dit soort gegevens, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en persoonlijke informatie nodig indien u de service van Beebip gebruikt.
- Geen enkele informatie wordt buiten u om verzameld.
- Uw persoonlijke gegevens zijn voor intern gebruik bestemd, ze worden niet doorverkocht, noch aan derden gegeven.
- U beschikt over het recht tot toegang, wijziging, verbetering en vernietiging van uw gegevens (art. 34 van de wet "Informatica en Vrijheid" van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een mail naar question@beebip.fr. U kunt ook zelf de op u betrekking hebbende informatie wijzigen in de rubriek "Mijn account".

Mesure d'audience
Ce site utilise n'utilise aucun système de mesure d'audience. Aucun cookie traceur n'est déposé sur votre appareil.
Accès client
Antidiefstal software voor computers
De gegevens van uw gestolen computer terugkrijgen
Diefstal Mac